Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Garancia, Szavatosság

 

 

Az élelmiszerek címkéje, feliratozása a fogyasztó számára lényeges információkat tartalmaz. A termék megnevezése, az összetevők listája, aránya, csomagolt terméknél a nettó mennyiség, a gyártó neve és címe, a tárolási és felhasználási leírás mellett az egyik legfontosabb információ a termék szavatossága, azaz a minőség megőrzésének várható időtartama, illetve gyorsan romló termékeknél a fogyaszthatóság időtartama.

A szavatossági megjelöléssel a Szolgáltató garantálja, hogy megfelelő tárolás mellett a (bontatlan) termék a feltüntetett időtartam alatt/dátumig fogyasztható, minőségét megőrzi.  A szavatosságnak tehát  fontos szerepe van az egészség, de a termékek élvezeti értéke szempontjából is.

A terméken levő címke tartalmazza a felbontás utáni tárolás módját és a termék javasolt elfogyasztásának időtartamát.

 

A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által kötelezően előírt kellék-, és termékszavatosságot (Ptk. 6:159. § és 6:168. §) vállalja, azzal, hogy a termékhez jótállás nem kapcsolódik, ugyanis a Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

A vásárlási szerződés határozott időre szól, a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni kötelezettségüket nem teljesítik.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a Szolgáltató (gyártó) által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

 

Bármilyen panasz esetén bejelentést tehet az alábbi telefonszámon vagy email címen:

Tel: 20/4000-507

E.mail cím: webshop@eletizek.hu

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cég neve: BrandMix Kft.

Levelezési címe: 1118 Budapest, Beregszász u. 93. 1/a.

Telefonszáma: +36 20 4000-500

E-mail címe: webshop@eletizek.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát - a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/teruleti.

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240

 

 

 

 

 

 

Az oldal tetejére